Naisc úsáideacha

Is iomaí cúram a bhíonn ar an Aontas Eorpach: borradh a chur faoin trádáil, tomhaltóirí a chosaint, taighde a chothú. Bíonn tionchar aige ar do chathair agus ar do réigiún. Faigh tuilleadh eolais anseo faoi conas a théann an tAontas Eorpach chun tairbhe duitse.

An Eoraip faoi do bhos: seoladh Aip na Saoránach.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi obair Pharlaimint na hEorpa agus na saincheisteanna atá faoi chaibidil ar ár suíomh gréasáin.

An bhfuil tú fiosrach faoi oifig idirchaidrimh sin Pharlaimint na hEorpa i do thír? Faigh tuilleadh eolais anseo.

Seo thíos roinnt samplaí den chaoi a mbíonn an tAontas Eorpach páirteach in infheistíocht, cumhachtú agus cosaint:

#EUandME - Féach ar fhíseáin agus scéalta faoi na huirlisí agus na deiseanna a chuireann an tAontas ar fáil dá shaoránaigh óga chun tabhairt faoi na rudaí a bhfuil suim acu iontu.

#EUInvests - Faigh amach faoi fhíorscéalta faoin gcaoi a ndearna infheistíochtaí AE difear gar duit agus aimsigh ábhair chun gníomhaíochtaí AE a chur chun cinn i do ghníomhaíochtaí cumarsáide féin.

#EUprotects - Faigh amach faoi na gnáthlaochra a bhíonn ag obair le chéile ar an láthair chun na saoránaigh a chosaint.

Faigh amach níos mó faoi fhorbairt réigiúnach agus uirbeach an Aontais anseo.